loading

Ladataan...

Liidit

Haluamme olla myyjän paras kumppani. Toimimme myyjän apujoukkona. Pyrimme avaamaan ovia ja löytämään liidejä. Työn tiimellyksessä tsemppaamme ja kannustamme onnistumaan.

Kohderyhmä

Kohderyhmän suunnittelu & muodostaminen

Kaikki alkaa kohderyhmästä. Autamme kohderyhmän suunnittelussa ja muodostamisessa sekä hankinnassa. Etsitään yhdessä yrityksesi potentiaalisimmat asiakasryhmät!

Liidien tuottaminen

Kartoitukset

Markkinakartoitus luo pohjan realistiselle suunnittelulle. Suunnitellaan yhdessä markkinakartoituksenne sisältö, kohderyhmä ja toteutus. Me huolehdimme toteutuksesta ja selvitämme teille kartoituksen piiriin kuuluvien tahojen tilaa, tarpeita ja tulevia hankintoja.

Liidien jalostus

Cold Calling

Tuotteen tai palvelun vieminen uusien asiakkaiden tietoisuuteen on työläs taitolaji. Laitamme langat laulamaan ja tuotamme tärkeää tietoa kohderyhmästä. Avaamme vastuumyyjälle yhteyksiä!

Booking

Sovimme tapaamiset puolestanne ja toimitamme tarpeelliset taustatiedot myyjille. Pyrimme alusta asti siihen, että myyjällä on hyvät edellytykset saada tapaamisista mahdollisimman hedelmällisiä. Olemme mukana juonessa!

Myyntiedustus

Tarjoamme myyntipalvelut A:sta Ö:hön! Tehdään yhdessä hyvä toimintasuunnitelma edustukselle. Toimimme itsenäisesti, tulostavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Meiltä saat aina mahdollisimman reaaliaikaisen raportoinnin aktiviteettien edistymisestä ja onnistumisista. Onnistuminen on yhteinenetu.